Úvodní informace

 Když jsem jako elektrikář nadšenec v roce 2008 spustil svoji malou střešní fotovoltaickou elektrárnu, hned vyvstala touha po automatickém odečtu měřidel a automatizaci výkaznictví. Postupem času jsem zjistil, že na základě měřených dat mohu optimalizovat energetický provoz domu a mnohé procesy začít účinně a automatizovaně řídit. Na těchto stránkách bych rád prezentoval některé části mého hobby projektu, tak abych případně motivoval další nadšené elektrikáře v rovině domácích kutilů.

 Přeci jenom si nemohu odpustit důležité legislativní upozornění. Byť se bavíme o hobby projektu, osoby instalující el. zařízení a vstupující do el. rozváděčů musí splňovat podmínky vyhlášky-č.50/1978 Sb. a být těmi znalými. Musím připomenout i provádění el. revizích, provádění zkoušek na rozváděčích a uvádění výrobků do shody. Ale také, když už budete zapojovat, přepojovat či jinak upravovat el. instalaci nízkého napětí (230 V/400 V), či jiného životu nebezpečného napětí, nedělejte to pod napětím a mějte v blízkosti další dospělou osobu. Pozor v okolí plynoměrů muže být prostředí klasifikováno jako prostředí s nebezpečím výbuchu. Nepatříte-li mezi kutily, raději vyzkoušejte komerční výrobky.

  Autor stánek nenese odpovědnost za škody a újmy vzniklé použitím myšlenek a postupů na těchto stránkách. Jak už bylo předesláno, informace zde uvedené jsou určeny pro osoby el. znalé a znalé s vyšší kvalifikací a vždy nutné při jejich aplikaci odborně uvážit zda je výsledné zařízení schopné bezpečného provozu. V případě, že shledáte pochybnost nad uváděnými myšlenkami a postupy, neprodleně upozorněte autora těchto stránek tak, aby mohl sjednat jejich rychlou nápravu.

Díky autor stránek

Napsat komentář