Připojení měřidel přímo k sériovému portu počítače

Měřidla dnes běžně podporují tzv. pulsní výstup. V praxi se vyskytují zejména dva druhy. První je jazýčkový koktat, který bývá označován jako „REED kontakt“. Druhý je spínací tranzistor, který se označuje „výstup SO“.  Zatím co výstupem SO jsou osazovány zejména elektroměry, na vodoměrech a plynoměrech se setkáme s kontakty typu REED. Vyskytují se ale i obyčejné mechanické kontakty ovládané vačkou. Některá měřidla jsou osazeny i inteligentními jednotkami, které umí rozpoznat chyby, např. kývání magnetu v rozhodné poloze sepnutí kontaktu vlivem objemové roztažností či dynamických vlastností media.

Kontakty REED nejsou závislé na polaritě, ale trpí zákmity. Výstupy SO musí být zapojeny dle polarity, ale dávají čistý impuls. Délka impulsu se pohybuje okolo Ti = 20 ms.

Každý impulsní výstup má svou konstantu, která vyjadřuje váhu impulzu (např.: 1000imp = 1 kWh, 100imp = 1 m3 nebo 1imp = 0,001kWh, 1imp = 0,01 m3).

Program „Měřič“ slouží jako základní čítač impulsů ze sériového portu linky RS232. Na výstupy zvoleného sériového portu RS232, na piny DTR, RTS a TXD jsou po zpuštění programu zapsány logické „1“ což je využito jako napájení +12V. Zároveň je vhodné že tyto výstupy jsou proudově omezeny a nedají více než 10 mA (některé až 20 mA). Pozor při log. „0“ je napětí na sériovém portu mínus 12V a proto je vhodné doplnit usměrňovací diodu.

Na vstupech portu, piny CTS, DSR, RI a DCD, je čten logický stav. Při změně stavu z log „0“ na log „1“, program přičte jedna k danému čítači spojeného se vstupem. Změna stavu na log „1“ nastane, je-li přivedeno na daný vstupní pin napětí +12V z některého z výstupních pinů.

zapojeni_COM